Η ταυτότητα και η κληρονομιά του Κολλεγίου Ανατόλια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δέσμευσή του να παρέχει σε ταλαντούχους μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες βοήθεια με τη μορφή υποτροφιών. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του σχολείου, τόσο στο παραδοσιακό Γυμνάσιο-Λύκειο όσο και στο IBDP και στο ACT, το τμήμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Κολλεγίου Ανατόλια, παρέχει στους δωρητές την ικανότητα να καθιερώσουν υποτροφίες που θα φέρουν ένα δικό τους όνομα καθώς προσφέρουν οικονομική βοήθεια εις το διηνεκές. Αυτές οι «επώνυμες» υποτροφίες αποτυπώνουν στη μνήμη ένα ξεχωριστό πρόσωπο, την καταγωγή, έναν οργανισμό ή μια εταιρία και σχετίζουν για πάντα το όνομα αυτό με την εκπαίδευση, μετατρέποντάς το σε μία δύναμη που επηρεάζει θετικά τις ζωές ταλαντούχων μαθητών.