Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια – Εν Αθήναις», συγκροτήθηκε σε σώμα τον Ιούνιο του 2017:

Πρόεδρος: Δογραματζιάν Συλβί ’88
A’ Αντιπρόεδρος: Νομίδου – Πατέρα Μίνα ’79
B’ Αντιπρόεδρος: Σεκέρογλου Νίκος ’88
Γεν. Γραμματέας: Φλωρεντίν Ιωσήφ ’96
Tαμίας: Νεστορίδης Βαγγέλης ’72
Mέλη: Τσιρλιάγκου Αλίκη ’00, Αγγέλης Δημήτρης ‘ 88

Αναπληρωματικά μέλη: Σβυριάδη Ελένη ’00
Λαγάκος Αλέξανδρος ’02
Βερβερίδης Νίκος ’88